Tro och Vetande

STYRELSELEDAMÖTER

ORDFÖRANDE
Anita Reutergard, reutergardanita@gmail.com

VICE ORDFÖRANDE

Birthe Nordström, birthe.nordstrom@gmail.com


KASSÖR/SEKRETERARE

Anja Lindgren, anja.lindgren20@gmail.com

LEDAMOT

Ylva Alavi Svensson

LEDAMOT

Vakant

SUPPLEANTER

Ylva Johnsson

Homa Makoi