TrumMeditation

Med Laila

Den 12/7 kommer jag erbjuda trumresor där du får möjlighet att möta ditt kraftdjur och/ eller
andlig vägledare samt får möjlighet släppa gamla mönster och händelser som inte längre
gynnar dig. Detta sker genom att du sitter på en stol, eller om möjligt, sitter/ ligger på golvet,
medan jag trummar och guidar dig ner i djup avslappning.

Jag planerar med att vi hinner med
2-3 trumresor under kvällen.

Du behöver inte ha tidigare
Erfarenhet av trumresor.

Du behöver inte ta med dig något. Även du som gjort trumresor tidigare är varmt välkommen,

Du kan göra trumresan med annat syfte.


Efteråt samlas vi i en cirkel och delar våra upplevelser, om vi vill.

Jag Längtar efter att få Resa Med er Alla!